Even voorstellen

Een Epigenetisch Therapeut is op de hoogte van het complex aan epigenetische processen. Hier kun je terecht voor echt ingewikkelde gezondheidsvraagstukken.

 

……”De huid is de spiegel van de ziel……”

Na in de Horeca mijn sporen verdient te hebben, en alle papieren bij elkaar gehaald te hebben van café- en restaurantbedrijf tot gastvrouw, besloot ik op 28 jarige leeftijd dat het roer om moest. Mijn voorkeur ging uit naar schoonheidsspecialiste, zoals mijn moeder, of bioloog / ornitholoog, zoals mijn vader.

Aangezien er een onderdeel van de Academie voor Cosmetiek in Den Helder zat, leek mij dat de eerste keus. Zou het niet bevallen, kon ik altijd nog switchen. Na 2 jaar mocht ik naar het geneesmiddelenbedrijf WALA in de buurt van Stuttgart (Dld) om ingeschoold te worden tot Dr. Hauschkatherapeut. En daar sloeg de vlam in de pan. De holistische zienswijze, de homeopathische basis, de filosofie, de zorgvuldigheid waarmee geoogst en gewerkt werd, de andere wijze van behandelen, de lymfestimulatie, de zorg voor het milieu, alles sprak mij enorm aan.

Aangezien mijn moeder, Jetty Blok-de Leeuw, de eerste buitenlandse Dr.Hauschkatherapeut was geweest (1964), in de pioniersfase van dit prachtige merk, waren de producten mij zeer vertrouwd. Ik was ermee opgegroeid! Maar ik was daardoor ervan overtuigd dat er veel meer mee kon. Dus ik specialiseerde mij in acne, eczeem, allergieën en littekens. Daarbij maak ik gebruik van in- en uitwendige therapie waarbij ik uitga van bovenstaand thema. Bovendien zorg ik regelmatig voor bij- en nascholing omdat ik mijn vakkennis goed op peil wil houden, en werk ik graag met collegae, artsen en andere therapeuten. Ik vind contact, uitwisseling en aanvulling essentieel. We kunnen zoveel van elkaar leren! Daarom geef ik ook graag workshops en voordrachten over de verschillende aspecten van mijn werk.

Bij al mijn behandelingen staat de kwaliteit van aanraking, warmte en omhulling centraal. Inmiddels is er een prachtig evenwicht ontstaan in mijn praktijk tussen enerzijds de uitgebreide 2- uurs behandelingen, waarbij ik met een voetbad begin en uiteindelijk ook weer eindig, en mensen in deze 2 uur ”uit de wereld” mag nemen, en anderzijds de intensieve behandelingen waarbij huidproblemen voorop staan. Deze huidproblemen terug te brengen naar een normaal huidbeeld, waarbij de cliënt ook als nieuw in de wereld gaat staan is geweldig werk. Je merkt dat er een groeiend bewustzijn komt bij degene die behandeld wordt, waarbij ook de seizoensbeleving en de seizoensvragen hun entree maken. Mensen komen weer in contact met de natuur en dichter bij zichzelf.

Ook de palliatieve zorg heeft mijn aandacht waarbij ik het geluk heb om samen met het Hospice in Den Helder te mogen werken. Heel bijzonder en warm werk!

Omdat ik erg geïnteresseerd ben in ecologische processen, assisteer ik al vele jaren mijn vader bij zijn onderzoek naar de Blauwe Reiger in Nederland en de Zeearend in Noorwegen. Ook voor de VogelWerkgroep in Den Helder ben ik inmiddels 21 jaar actief bij de Stookolieslachtoffertellingen en de Blauwe Reiger kolonies in de Noordkop. Hierdoor ben ik veel in de echte natuur, waarbij de flora en kruidenleer mijn grote belangstelling hebben. Dus alsnog amateurbioloog geworden.

Ik geef regelmatig lezingen in het land over oa de Zeearend, omdat deze enorme vogel de mensen al eeuwen aanspreekt. Ik probeer dan een kijkje te geven in het daagse leven van de Zeearend en een link te leggen hoe wij in de toekomst met deze vogel kunnen omgaan. Omdat hij aan het hoofd van de voedselkring staat, net zoals wij mensen, is hij ook een prachtige ecologische graadmeter.

Ons gezin bestaat uit mijn man Rob, werkzaam bij de Marine, mijn zoon Dylan(20) die bezig is met zijn examen 6 VWO, en onze prachtige gehandicapte dochter Skye (17). Skye heeft het syndroom van Cockayne, een zeer zeldzame erfelijke aandoening. In Nederland zijn slechts 5 patiënten bekend. Haar syndroom houdt in dat zij vroegtijdig veroudert en ondanks dat zij dus een zeer snelle degeneratie kent, ontwikkeld zij geen kanker. Dat hoort bij dit syndroom en dat maakt deze kinderen erg interessant voor de wetenschap. Als wij de vinger zouden kunnen krijgen achter het geheim van dit syndroom, dan zou dat van groot belang kunnen zijn voor de mensheid. Als ouders hebben wij daardoor noodgedwongen een intensieve 17-jarige medische spoedcursus gekregen. En die is bij tijd en wijle hard nodig! Skye doet het echter geweldig en gaat nog steeds met rolstoel en al mee met ons op onze reizen met de caravan naar het Noorden op bezoek bij de Zeearenden. Ik ben ook zeer betrokken bij Methylschool De Ruimte, dat onder de paraplu van Heliomare valt. Hier heb ik in 2002 een ontmoetingsgroep voor ouders opgericht, Het schoolplein, dat uiteindelijk gegroeid is tot een hechte groep vrienden. Wij komen 4-5x per jaar bij elkaar om samen onze bijzondere kinderen te bespreken en we gaan eenmaal per jaar met de gezinnen die dat kunnen kamperen. De andere gezinnen komen dan in ieder geval BBQ-en. Hierdoor betrekken we ook de boers en zusjes en zo ondervinden wij veel steun en support aan elkaar. We hoeven elkaar niets uit te leggen, want we zitten toch in hetzelfde schuitje. In aansluiting hierop heb ik in 2010 ingang gegeven aan het oprichten van een klankgroep voor ouders binnen Heliomare en uiteindelijk is in januari 2016 “Café-op-1-been” geopend bij De Ruimte. Een ontmoetingsplek voor alle ouders. Prachtig! We staan nog wat onwennig in de kinderschoenen, maar het begin is er!

Ik voelde inmiddels de noodzaak om mijn uitwendige behandelingen op een betere wijze te combineren met mijn inzichten omtrent preventieve gezondheid. Zo kwam ik terecht bij Evenwijs, waar ik met heel veel plezier de opleiding tot Epigenetisch Therapeut gevolgd heb. Voor mijn gevoel valt alles nu op zijn plaats en ik hoop met deze vernieuwde inzichten nog vele jaren mijn werk op een goede wijze te mogen doen.